Ο νέος φορολογικός νόμος

Posted on 13/11/2012

0


Συνοπτικά ο νέος φορολογικός νόμος:

Για τις Α.Ε. – Ε.Π.Ε.:

Οι μόνοι σίγουρα κερδισμένοι από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις (Α.Ε.), ενώ θα προκύψουν επιβαρύνσεις για τις μικρότερες λόγω της φορολόγησής τους με βάση την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών. Ειδικότερα, σήμερα τα κέρδη των επιχειρήσεων ΑΕ φορολογούνται με συντελεστή 20% στο επίπεδο της επιχείρησης και επιβάλλεται και φόρος 25% εφόσον διανεμηθούν. Ο πραγματικός φορολογικός τους συνετελεστής ανέρχεται συνεπώς στο 40%. Τώρα, στις επιχειρήσεις επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 26% στα κέρδη και 10% στα διανεμόμενα (μερίσματα). Στην περίπτωση αυτή ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 33,4%.
Ελεύθεροι Επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις:

Καταργείται το αφορολόγητο  των 5.000 ευρώ.
Θεσπίζεται φορολογική κλίμακα με δυο συντελεστές
α) 26% για κέρδη μέχρι 50.000
β) 35% για κέρδη άνω των 50.000

Συνεπώς, καθιερώνεται μίνι φορολογική κλίμακα, χωρίς αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Το πρώτο κλιμάκιο θα έχει συνετελεστή 26% και το δεύτερο θα επιβάλλεται σε υψηλότερο εισόδημα με συνετελεστή 33%. Η κλίμακα αυτή φέρνει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε όσους έχουν εισόδημα έως 55.000 ευρώ από ελευθέριο επάγγελμα και ατομική επιχείρηση και ελαφρύνσεις για μεγαλύτερα εισοδήματα, οι οποίες όμως ψαλιδίζονται, λόγω της κατάργησης των φοροαπαλλαγών. Ωστόσο, από το εισόδημα τους θα εκπίπτει το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών, αντί για το 10% της δαπάνης από το φόρο που εκπίπτει σήμερα. Να σημειωθεί  ότι όσοι επαγγελματίες έχουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους, έχουν ως τρεις πελάτες και έκαναν έναρξη εργασιών ως και τις 31/12/2011 θα φορολογούνται ως μισθωτοί.

Παραθέτω και το original αγγλικό κείμενο οπού ρητά αναφέρει ότι πάνω από τους μισούς ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας δήλωναν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.

The tax reform should allow the emergence of a wider tax base. The elimination of the tax allowance for the self-employed is expected to generate substantial additional revenues, given that well over half the self-employed declare incomes less than the standard allowance of the personal income tax of €5000 per year. Furthermore, by increasing the taxation of profits and reducing that of dividends, the reforms aim at reducing the tax avoidance induced by the transferring of profits to other EU countries. However the increase in the effective tax rate from 21% to 26% may adversely affect non-equity financing of investment. The success of the reform will also require further improvements being made to tax administration and the successful implementation of the revised and greatly simplified set of business tax accounting rules, that will replace the excessively-complicated Code of Books and Records.

Μισθωτοί – συνταξιούχοι:

Αλλάζει η φορολογική κλίμακα η οποία θα περιέχει πλέον τρεις συντελεστές χωρίς αφορολόγητο όριο ,αλλά με έκπτωση φόρου. Το πρώτο κλιμάκιο θα εφαρμόζεται έως εισόδημα 25.000 ευρώ και θα έχει συνετελεστή 21%, το δεύτερο θα κυναίνεται από 25.000 ευρώ έως 47.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή 36% και το τρίτο κλιμάκιο θα εφαρμόζεται σε υψηλότερο εισόδημα με συνετελστή 45%.
Καταργούνται επίσης όπως έχει αναφερθεί από παλαιότερες δημοσιεύσεις των ΜΜΕ και σχεδόν όλες οι εκπτώσεις φόρου (τόκους στεγαστικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.τλ.). Στη θέση τους, θεσπίζεται έκπτωση φόρου 1950 ευρώ. που θα δίνεται ολόκληρη σε όσους έχουν εισόδημα έως 18.000 ευρώ. Για εισόδημα, από 18.000 ευρώ έως 29.000 ευρώ η έκπτωση θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος, ενώ για εισοδήματα άνω των 29.000 ευρώ η έκπτωση θα μειώνεται κατά 1000 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ επιπλεόν εισοδήματος. Από τις παραπάνω αλλαγές επέρχεται ελάφρυνση του φορολογικού βάρους σε μισθωτούς και συνταξιούχους με εισόδημα έως 25.000 ευρώ χωρίς παιδιά και από εκέι και πάνω υπάρχουν επιβαρύνσεις.

Posted in: Personal