Έχουμε χρεοκοπήσει ή όχι;

Posted on 23/12/2011

1


Μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα θα σας πείσει.

us3x3pd2

Τα CDS της Ελλάδας έχουν φτάσει τις 9000 μονάδες περίπου. Όπερ, προεξοφλημένη χρεοκοπία by default.

Posted in: Personal