Δυστυχισμένε μου λαέ…

Posted on 18/12/2011

0


Σήμερα, αντί για post, θα αναφέρω μόνο μια φράση του Εθνικού μας Ποιητή που αντιπροσωπεύει ανάγλυφα πως νιώθω τις τελευταίες ημέρες:

Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε.
Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.

(Διονύσιος Σολωμός, 1797-1857, Εθνικός Ποιητής)

Posted in: Personal