Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν κλείσει…

Posted on 22/11/2011

1


Ναι καλά ακούσατε. Διαβάστε το απόσπασμα από τη δημοσίευση τελευταίων ερευνών σχετικά με τον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου στη χώρα μας:

1.    ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΙΝ.ΕΜ.Υ-ΕΣΕΕ/9-8-2011)

Σύμφωνα με τον ΔΕΙΚΤΗ επιβίωσης εμπορίου από τις 324.000 εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στις αρχές του 2009, επιβίωσαν τον Αύγουστο του 2011 οι 255.000 και έκλεισαν οι 68.000.

Επί του συνόλου των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων από το 15% που ήταν κλειστές το καλοκαίρι του 2010 και το 21% το χειμώνα του 2011, τον Αύγουστο του 2011 το ποσοστό έφτασε το 25%. Αυτό σημαίνει ότι 1 στις 4 εμπορικές επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας έβαλαν λουκέτο

Δρόμοι με ρεκόρ κλειστών επιχειρήσεων
Σόλωνος‐Αθήνα: 42%.
Σταδίου‐Αθήνα: 32%
Τσακάλωφ‐Αθήνα: 35%
Πλαστήρα –Μαρούσι: 35%
Κολοκοτρώνη – Κηφισιά: 33%
Κασσάνδρου‐Θεσσαλονίκη:30%
Αγ. Σοφίας –Θεσσαλονίκη: 28%
Β. Όλγας & Εγνατίας –Θεσσαλονίκη: 20%
Τράντα‐Κοζάνη: 26,3%
Αρχελάου – Έδεσσα: 33,3%
Κεντρικής –Βέροια:21%

2.    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΙΝ.ΕΜ.Υ-ΕΣΕΕ/1-7-2011)

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    4194400
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ    782000
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ    18,60%

3.    ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΛΣΤΑΤ 2010-2011)

Από το 2010 οι πιέσεις στα οικονομικά των επιχειρήσεων θα έχουν ως αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό της απασχόλησης. Στη διετία 2010-2011 προβλέπεται να υπάρξουν απώλειες 30000-40000 θέσεων εργασίας στον κλάδο του λιανικού Εμπορίου.
Συνολικά από το 2008 έχουν καταγραφεί απώλειες περίπου 150000 θέσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός δύναται να ανέλθει στις 200.000 αν συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι στο μικρό και μεσαίου μεγέθους λιανεμπόριο, οι οποίοι δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Σημειωτέον ότι πάνω από το ήμισυ των ανέργων στο εμπόριο είναι μακροχρόνια άνεργοι.
Συγκεντρωτικά οι άνεργοι κατά κλάδο ( σε 000), η  διάρκεια ανεργίας και  οι μεταβολές 2010-2011 καταγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

Πηγές Στοιχείων: Γ.Γ. Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΕΕΔ, 2010, 2011, Α΄τρίμηνο

4.    ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΙΝ.ΕΜ.Υ-ΕΣΕΕ/1-7-2011)

2011/2010    Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ    -5,2%
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ    -0,4%

Πηγές Στοιχείων: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος

5.    ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΙΟΒΕ).

Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ ( Ιούλιος 2011) ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο για το 2011 που υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις και προβλέψεις για τις πωλήσεις και το ύψος αποθεμάτων, καταγράφει τις εξής διακυμάνσεις συγκρινόμενος ανά μήνα σε σχέση με το 2010.

Ι         Φ        Μ        Α          Μ        Ι           Ι
2010    75,3    71,6    54,5    64,0    64,3    53,3    50,8
2011    57,5    64,8    66,7    62,0    52,9    55       56,9

Οι μέσοι όροι του δείκτη από το 2007-2010 καταγράφονται αναλυτικά ως εξής:

2007    2008    2009    2010
120,8    102,5    80,7    59,2

6.    ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΓΣΕΒΕΕ-ΕΛΣΤΑΤ)

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία κατά την ΓΣΕΒΕΕ, η κατάσταση στο λιανικό εμπόριο έχει φθάσει σε οριακό σημείο καθώς ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων (σε σταθερές τιμές) παρουσίασε τον Μάρτιο του 2011 μείωση κατά 17,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι μεγαλύτερες μειώσεις πωλήσεων καταγράφτηκαν στα καταστήματα επίπλων- ηλεκτρικών ειδών- οικιακού εξοπλισμού (-29,3%), στα φαρμακευτικά- καλλυντικά (-20,5%), στα βιβλία- χαρτικά- λοιπά είδη(-16,6%), στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (-9,6%).
Αντίστοιχα ο δείκτης κύκλου εργασιών σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 13,2%.
Αξίζει επίσης να ληφθούν υπόψη και τα κατωτέρω στοιχεία
•    Οι συναλλαγές ελληνικό εμπόριο ( πλην καυσίμων και  λιπαντικών) μόλις ξεπερνά το 80% των αντίστοιχων του 2005.
•    Σε σχέση με την αντίστοιχη κατάσταση πριν τρία χρόνια, δηλαδή λίγο πριν το ξέσπασμα κρίσης (Μάρτιος 2008- Μάρτιος 2011), ο δείκτης όγκου λιανικού Εμπορίου είχε μειωθεί σχεδόν κατά 22%.

7. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (McKinsey & Company)

Η τελευταία μελέτη της εταιρείας McKinsey & Company «Η Ελλάδα δέκα χρόνια μπροστά»-Σεπτ 2011 δείχνει ότι η μέση παραγωγικότητα του ελληνικού λιανεμπορίου πριν την κρίση (2007) υστερούσε ήδη κατά περίπου 35% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Ως βασικοί λόγοι αυτής της υστέρησης εκτιμώντας ότι είναι: η μη παραγωγική δομή της διευρυμένης αγοράς, η χαμηλή λειτουργική αποδοτικότητα των λιανεμπόρων, το εργατικό δυναμικό,

Πηγή: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας

Posted in: Personal